Meisner Technique

The classes will be taught in Swedish!

Kurserna som hålls i Ekeby (Uppsala) hålls i samarbete med Studiefrämjandet. P.g.a. Covid-19-läget håller vi avstånd till varandra och tvättar händerna innan lektionen börjar.

 

Distanskurserna hålls via Skype och passar dig som är i en riskgrupp för Corona, bor i en annan del av landet eller som bara tycker att det är smidigt att kunna delta från ditt eget hem.

Beskrivning av kursen

 

Vi gör övningar där skådespelarna tränar upp sina instrument (=sig själva, sin fantasi, sina känsloliv, impulser, reaktioner etc.) samt lär sig olika verktyg som en skådespelare behöver: att verkligen kunna lyssna på sin motspelare, att fokusera på hen istället för sig själv, att göra allt man gör sanningsenligt, emotionell preparation (att ta sig från ett emotionellt läge till ett annat i början av en scen), relationer, handlingar, som om/som när etc. Målet är att lära sig att ”leva sanningsenligt under imaginära omständigheter”. Vi applicerar sedan alla verktyg vi har lärt oss på en slutscen som tolkas med utgångspunkt i Meisnertekniken. Både skådespelare med och utan erfarenhet är välkomna, men ett starkt intresse krävs.

Datum och tider

I Ekeby (Uppsala) - Ungdomar 14-19 år:

Tisdagar kl. 17.30-19.00, med start 1/9 2020. Totalt 12 tillfällen.

I Ekeby (Uppsala) - Vuxna 20 år och uppåt:

Tisdagar kl. 19.30-21.30, med start 1/9 2020. Totalt 12 tillfällen.

Distanskurs (Skype) – Ungdomar (minst 14 år) och vuxna. Max 8 deltagare:

Måndagar kl. 18.30-20.30, med start 31/8 2020. Totalt 12 tillfällen.

För frågor, maila elinhillang@gmail.com

Anmälan och priser

I Ekeby (Uppsala) - Ungdomar 14-19 år:

1200 kr

Anmälan sker på Studiefrämjandets hemsida.

I Ekeby (Uppsala) - Vuxna 20 år och uppåt:

2200 kr

Anmälan sker på Studiefrämjandets hemsida.

Distanskurs (Skype) – Ungdomar (minst 14 år) och vuxna

3500 kr (inklusive moms)

För anmälan maila elinhillang@gmail.com med en kort beskrivning av varför du vill gå kursen. Ange även ditt telefonnummer för en telefonintervju.

© 2018 by Elin Hilläng.