This course can no longer be booked.

Introduktionskurs i filmskådespeleri

  • Started Jan 20
  • 3,000 Swedish kronor
  • Sprakateatern, Uppsala

Service Description

Kursen riktar sig till dig som har tidigare skådespelerierfarenhet, t.ex. från teater, spex, skådespeleriteknik-kurs eller liknande och vill lära dig att jobba med kameran som medium. Allt skådespelande sker framför kameran och du får lära dig att ta dig an en scen från manusanalys till färdig scen. Vi lär oss: - Vad som skiljer film från teater - Hur röst och kropp används framför kameran. - Hur man jobbar framför kameran i olika bilder (wide shot, midshot, close up). - Hur man gör för att "plocka upp" mitt i en scen vid en omtagning. - Att se verktyg skådespelare använder. - Hur man beter sig på en filminspelningsplats. Kontakta mig på info@elinhillang.com för mer information.

Upcoming Sessions

Cancellation Policy

Anmälan är bindande och kan inte avbokas. Du kan dock låta en annan person med motsvarande kunskapsnivå som dig själv ta din plats. Undantag görs om läkarintyg kan uppvisas. Vid frågor kontakta: info@elinhillang.com .

Contact Details

info@elinhillang.com