top of page

Personuppgiftspolicy

Hantering av dina personuppgifter

 

Elin Hilläng Studios värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför Elin Hilläng Studios samlar in information om dig och hur informationen hanteras.

 

Vilka personuppgifter Elin Hilläng Studios behandlar

När du söker en kurs godkänner du att Elin Hilläng Studios samlar in personuppgifter om dig. De uppgifter som Elin Hilläng Studios samlar in är för- och efternamn, adress, e-postadress och i vissa fall mobil-eller annat telefonnummer.

 

Varför Elin Hilläng Studios behandlar personuppgifter

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fakturera, hålla kontakt med dig under kursens gång (t.ex. skicka anteckningar på övningar, uppgifter etc.) samt för att skicka erbjudanden om nya kurser. Du kan enkelt avanmäla dig från att få erbjudanden och marknadsföring av nya kurer genom att kontakta oss via email.

 

Vilka Elin Hilläng Studios delar personuppgifter med

Elin Hilläng Studios delar dina personuppgifter med Wix.com, Wrebit, samt din mailadress med dina kurskamrater för att ni ska kunna göra uppgifter tillsammans som ni får under kursens gång.

Hur länge Elin Hilläng Studios sparar dina uppgifter

Elin Hilläng Studios sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att Elin Hilläng Studios ska kunna fullfölja åtaganden gentemot dig samt uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Om du begär att dina personuppgifter ska raderas från Elin Hilläng Studios register tas dina personuppgifter bort så snart det är möjligt, med undantag för avidentifierade uppgifter som Elin Hilläng Studios kan komma att spara för statistikändamål. Elin Hilläng Studios kan även komma att behålla dina uppgifter om Elin Hilläng Studios på grund av lag eller myndighetsbeslut tvingas att göra så. Detta gäller till exempel rapportering till Skatteverket.

 

Säkerhet

Elin Hilläng Studios värdesätter säkerheten för dina Personuppgifter, och vi gör allt som står i vår makt för att skydda dem. Eftersom vi emellertid inte kan garantera ett absolut skydd uppmanar vi dig att vara försiktig och undvika att skicka in känslig information som kan orsaka stor skada för dig om den röjs. Eftersom email inte kan ses som ett säkert kommunikationsmedel om de inte krypteras, ber vi dig att inte skicka känslig information den vägen.

 
Tredje parts webbplatser

Våra Tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser eller tjänster. Vi är inte ansvariga för sådana webbplatsers eller tjänsters praxis vad gäller integritet. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam när du lämnar våra tjänster och att läsa sekretessmeddelanden på varje webbplats och tjänst du besöker innan du tillhandahåller dina Personuppgifter. Denna Sekretesspolicy tillämpas inte på sådana länkade tredje parts webbplatser och tjänster.

 

Uppdateringar och tolkning

Vi kan uppdatera denna Sekretesspolicy i enlighet med tillämplig lag och för att återspegla ändringar i vår praxis beträffande insamling, användning och lagring av information.  Om vi gör några ändringar som vi (i god tro och enligt eget omdöme) bedömer som ”väsentliga” kommer vi att meddela dig innan ändringen träder i kraft. Beträffande uppdaterad Sekretesspolicy kommer vi, i enlighet med vad som krävs i tillämplig lag, att meddela dig, be om ditt samtycke och/eller vidta andra åtgärder. Vi uppmanar dig att regelbundet granska den här sidan för den senaste informationen om vår Sekretesspolicy. Om inget annat anges gäller vår allra senaste Sekretesspolicy för all information som vi har om dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att efter en skriftlig postad begäran, som måste vara undertecknad av dig personligen, med bifogad kopia av giltigt ID, få tillgång till dina personuppgifter. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade, raderade och invända mot att uppgifterna används för direkt marknadsföring. Du har även rätt att invända att dina uppgifter används för profilering samt begära flyttning av dina personuppgifter.

Kontakta oss

Om du undrar något eller vill begära ut postadress för att få tillgång till dina personuppgifter etc. är du varmt välkommen att kontakta info@elinhillang.com

bottom of page