top of page

Meisnertekniken: Frigör din fulla potential som skådespelare

Uppdaterat: 17 aug. 2023

"Att skådespela är att leva sanningsenligt under imaginära omständigheter." - Sanford Meisner

Meisnertekniken är en skådespelarteknik utvecklad av den amerikanske skådespelaren och läraren Sanford Meisner. Det bygger på principen att bra skådespeleri kommer från ett ärligt och omedelbart svar på en skådespelarpartner, snarare än från ett inövat sätt att säga repliker eller förutbestämda känslor.


En kort historik om Meisnertekniken

Sanford Meisner utvecklade tekniken på 1930-talet medan han var medlem i Group Theatre, ett kollektiv av skådespelare, regissörer och dramatiker som försökte revolutionera amerikansk teater. The Group Theatre grundades av Harold Clurman, Cheryl Crawford och Lee Strasberg 1931, Meisner anslöt sig till dem 1932. Han undervisade senare i tekniken på Neighborhood Playhouse School of the Theatre i New York City, där den blev extremt populär bland blivande skådespelare. Meisner undervisade på Neighborhood Playhouse från 1940-talet till 1980-talet, där han utbildade många skådespelare som fortsatte med framgångsrika karriärer inom film, tv och teater.


Meisnerteknikens filosofi

Meisnertekniken bygger på idén att bra skådespeleri kommer från skådespelarens förmåga att svara sanningsenligt och spontant på sin skådespelarpartner, snarare än från att citera memorerade repliker på ett specifikt sätt eller försöka skapa en specifik känsla inom scenen. Meisner trodde att nyckeln till sanningsenligt agerande var att fokusera på nuet och att släppa alla förutfattade meningar eller vanor som kan komma i vägen för ett ärligt svar. Han ansåg också att skådespelare borde närma sig sitt arbete med ödmjukhet och en vilja att lära.


Meisnertekniken bygger på principen om "repetition", som är en serie övningar som fokuserar på att utveckla skådespelarens förmåga att svara ärligt och spontant på sin motspelare. Tekniken bygger på idén att bra skådespeleri kommer från att leva sanningsenligt i nuet, snarare än från att citera memorerade repliker på ett specifikt sätt eller försöka skapa en specifik känsla inom scenen. Repetitionsövningen är en dialog mellan två skådespelare, där en skådespelare gör ett uttalande och den andra skådespelaren svarar med en sanningsenlig och spontan reaktion. Denna övning upprepas flera gånger, med målet att hjälpa skådespelarna att bli mer närvarande och lyhörda i sin kontakt och sina framträdanden.


För- och nackdelar med Meisnerteknik

En av de största fördelarna med Meisnertekniken är att den hjälper skådespelare att utveckla en stark känsla av sanning och autenticitet i sina framträdanden. Skådespelare som använder tekniken berättar ofta att de känner sig närmare sina karaktärer och säkrare på sin förmåga att svara ärligt på sina skådespelarpartners impulser. Tekniken kan dock vara utmanande för skådespelare som är vana vid att förlita sig på förutfattade meningar om sina karaktärer och hur man citerar sina repliker.


Jämförelse med andra skådespelartekniker

Meisnertekniken liknar andra skådespelartekniker, såsom Stanislavskisystemet och “Metoden för fysisk handling”. Dessa tekniker fokuserar på att hjälpa skådespelare att skapa sanningsenliga och autentiska föreställningar. Men Meisnertekniken lägger större vikt vid skådespelarens förmåga att spontant reagera på sin skådespelarpartner, snarare än på deras förmåga att skapa en specifik känsla eller psykologiskt tillstånd.


Exempel på skådespelare och skådespelerskor som använder Meisnertekniken

Många kända skådespelare och skådespelerskor har utbildat sig inom Meisnertekniken, inklusive:

  • Robert Duvall

  • Diane Keaton

  • Gregory Peck

  • Paul Newman

  • Joanne Woodward

  • Grace Kelly

Om du är intresserad av att frigöra din fulla potential som skådespelare, överväg att ansöka till en Meisnerteknikkurs på Elin Hilläng Studios.
90 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

टिप्पणियां


bottom of page