top of page

Det här skiljer filmskådespeleri från att spela teater

Att stå på scen är inte samma sak som att stå framför en kamera, utan det finns många skillnader mellan filmskådespeleri och att spela teater. Båda formerna erbjuder fantastiska möjligheter att beröra och engagera en publik, men det är viktigt som skådespelare att ha mediet i åtanke när man tar sig an en roll, och att kunna anpassa sig beroende på om man ska stå på scen eller agera framför en kamera.

Skådespelare på en filmskådespelerikurs på Elin Hilläng Studios sommaren 2023. En skådespelare håller i en mikrofon. En filmkamera står utomhus. Blogginlägget handlar om vad som skiljer filmskådespeleri från teater.
Skådespelare på Filmskådespelerikursen (Steg 1) sommaren 2023.

Din förberedelse som skådespelare inför en filminspelning


Vid filmskådespeleri har man tekniska rep istället för långa repperioder

Till skillnad från teater, där man ofta har regelbundna repetitioner under en längre period har filmskådespelare oftast ingen eller begränsad repetitionstid. På de flesta filminspelningar har man bara ett så kallat “tekniskt rep” på inspelningsdagen. Det tekniska repet är egentligen mer till för filmteamets skull än för skådespelarnas. De vill bland annat se att kamera och ljus är rätt inställt innan de filmar. Som skådespelare har du möjligheten att känna på hur du rör dig i scenrummet under tiden - men inte så mycket mer än så.


Stort eget ansvar inom filmskådespeleri

Det innebär att du som skådespelare måste ta ett stort eget ansvar för att förbereda dig självständigt inför filminspelningen. Du behöver analysera manuset, göra starka val skådespelarmässigt, lära dig dina repliker, ägna dig åt karaktärsarbete (exempelvis dialekter och rörelser), och skapa en inre värld för att kunna skådespela trovärdigt. Ibland kan du behöva lära dig någon speciell färdighet. Jag behövde till exempel lära mig att åka rullskridskor inför en roll jag spelade.


Vid filmskådespeleri kan regissören ändra det du har förberett

Innan vissa filminspelningar kan du bolla idéer och tankar med regissören och/eller motspelare, men oftast har du inte den lyxen. Det innebär att du förbereder dig själv eller med hjälp av någon du känner innan du dyker upp på filminspelningsplatsen och är medveten om att regissören kan vilja ha något helt annat än vad du har förberett, MEN tack vare att du har förberett dig är det också enklare för dig att ta regi. Det är enklare att skruva på saker i din egen förberedelse än att börja från noll. Så din egen förberedelse (jag kan inte betona det nog) är superviktig!


Vid filmskådespeleri är bilder viktigare än ord

Teaterskådespeleri skiljer sig från filmskådespeleri i den aspekten att fokus ofta ligger på det talade ordet. I en pjäs förmedlas vanligen kontext och information genom replikerna eftersom det kan finnas innehåll i pjäsen man visuellt inte kan visa utan att det berättas genom repliker. Scenografin är ofta enkel för att underlätta byten mellan scener och för att ge skådespelarna plats att röra sig på scenen.


Vid filmskådespeleri är de visuella elementen avgörande. Kameran fångar inte bara skådespelarens prestation utan också detaljer i miljön, ljus och bildkomposition. En tumregel inom film är att berätta så mycket man kan med bilder, och skära ner på replikerna. Några av de absolut starkaste ögonblicken i en film kan vara helt ickeverbala. Som skådespelare gäller det därför att ha ett känsligt instrument, ett bra lyssnande (=reagerande på sin motspelare och saker runt omkring) och ett rikt inre liv även utan repliker. Du behöver också vara medveten om hur du placerar dig i bildramen och hur stor bilden är eftersom det påverkar ditt skådespeleri. Utöver det behöver du ha tålamod om det behöver göras tekniska justeringar bakom kameran.


Avslappning, känsla och energi vid filmskådespeleri

Teaterskådespelare behöver ha mycket närvaro på scenen, men du har möjlighet att nyttja energin och interaktionen med både dina motspelare och publiken. När man spelar teater behöver man höras och synas ända bort till sista publikraden. Detta gör att skådespeleriet ofta inte blir lika naturligt som om man hade levt ut samma scenarion i verkliga livet, utan pjäsen blir en förhöjd och mer energisk version av situationerna som utspelar sig.


Filmskådespeleri skiljer sig genom att det är viktigt att kunna vara avslappnad framför kameran. Kameran kan vara nära och fånga subtila nyanser av skådespeleriet. Att vara närvarande och autentisk utan att överdriva är en central färdighet. Tänk dig att kameralinsen är som en magnet och att du öppnar upp inför den – pressa inte fram en känsla eller gör dig större, slappna istället av och gör omständigheterna ännu tydligare för dig själv. Det är viktigt att kunna hålla koncentrationen på skådespeleriet och din motspelare oavsett hur omgivningen ser ut. Det kan vara flera kameror på dig samtidigt och ett stort team som tittar på dig medan du skådespelar.


Hur du som filmskådespelare använder rösten framför kameran

Även om det idag händer att teatrar använder mikrofoner, är det traditionellt inte kutym. När du spelar teater utan mikrofon måste rösten projiceras för att nå ut till hela publiken i salongen. Teaterskådespelare anpassar röstvolymen efter salongens storlek och tar hjälp av magstödet för att tala högt och tydligt. Röstteknik är centralt eftersom rösten används till att förmedla de känslor publik i stora salonger inte kan se i ansiktsuttryck när de försöker utläsa vad karaktären tänker och känner.


När man gör film behöver rösten inte projiceras av skådespelaren, utan oftast räcker det att tala i sitt normala tonläge för att det ska låta autentiskt. Mikrofoner hjälper att fånga varje nyans i rösten och filmskådespelare använder istället andra röstvariationer än vad teaterskådespelare gör – högt/lågt tonläge, betoningar, “on breath”, tempon, överartikulation, icke-verbala ljud eller kadens. Oftast vill du sänka volymen när kameran kommer nära, om du har mikrofonen nära.


Det finns olika ingångar i röstarbetet: man kan låta rösten färgas av situationen och känslan i scenen utan att tänka så mycket på hur rösten tar sig till uttryck, eller så kan man aktivt tänka på vad man gör med rösten i scenen. Oavsett kan det vara bra som övning och träning av ditt instrument att i en avgränsad text träna på olika sätt att använda rösten. Det sätter sig i ditt kroppsminne och kan då uppstå naturligt när du tar kontakt med din scenpartner i scenen.


Om det till exempel varit för mycket bakgrundsljud på inspelningsplatsen kan filmscener behöva eftersynkas. Då spelar man spelar in en separat inspelning med repliker som ersätter originalinspelningen. Då är det viktigt att skådespelaren kan återskapa inlevelsen, känslan och röstläget från scenen i studion.


Som filmskådespelare behöver du vara sanningsenlig

När man spelar teater används större rörelser och gester för att nå ut till publiken. Storleken anpassas efter hur stort scenrummet är. Desto större scen – desto mer plats behöver man ta. Därför kan skådespeleriet kännas lite “överdrivet” jämfört med om du skådespelar i en film. Det kan också vara lättare att “komma undan’’ med att inte vara helt sanningsenlig eftersom publiken sitter längre bort.


I film plockar kameran upp varje nyans, ansiktsuttryck och rörelse. För skådespelare är sanningsenlighet därför avgörande. De flesta filmer har som mål att efterlikna realistiska ögonblicksbilder hämtade ur verkliga situationer, och vill att publiken ska leva sig in i berättelsen till den grad att de glömmer att de tittar på en film. Desto närmare kameran kommer, desto mer vill vi se av skådespelarens inre känsloliv. Slappna av, gör alla omständigheter och inre bilder supertydliga för dig själv.


Filmer filmas i oordning

Till skillnad från teater, där alla scener spelas i den ordning som står i manuset, är det ovanligt att alla scener i en film spelas in i den ordning de står i manuset. Detta beror främst på logistiska faktorer som tillgång till platser, skådespelare, årstider eller väder. Det betyder att skådespelarna måste veta var de befinner sig i dramaturgin i den scen som ska filmas. Vad har hänt innan? Vad kommer hända efteråt? Vilken relation har du till dina motspelare i den här delen av manuset? Vilken känsla kommer du in med? Hur förändras den känslan under scenens gång? Om man missar detta upplevs filmen ofta som platt när den klipps ihop. Vi ser ingen känslomässig utveckling hos skådespelarna.


Som filmskådespelare är kontinuitet jätteviktigt

Eftersom en teaterföreställning spelas här och nu, i ordning och inte klipps ihop, har skådespelarna större frihet att hamna på lite olika ställen på scenen eller lägga rekvisitan på lite olika ställen under olika föreställningar.


Som filmskådespelare är det viktigt att du håller koll på när du använder rekvisita, var du lägger rekvisitan under scenens gång, vilka kläder du har på dig och var du placerar dig i de olika tagningarna. Om du lyfter ett föremål på olika repliker i olika tagningar kan inte tagningarna klippas ihop. Samma sak gäller om du har olika kläder på dig olika inspelningsdagar av samma scen. När det kommer till din egen placering tejpar ofta filmteamet ett “märke” som visar vart du ska stå. Det är viktigt att du hamnar precis där de har tänkt sig - dels av kontinuitetsskäl och dels för att du faktiskt kan hamna helt utanför bild om de filmar en tajt bild och du inte ställer dig där de har ställt in kameran. Om golvet syns i tagningen tar de bort tejpen och förväntar sig att du nu vet var du ska hamna. Om golvet inte syns kan de låta tejpen sitta kvar, men för den sakens skull kan du inte titta ner i golvet när du är på väg till märket – det ser konstigt ut i bild.


På större filminspelningar finns det människor som jobbar med att bara hålla koll på kontinuiteten. Den är superviktig!


När du skådespelar framför kameran har du ingen publik i rummet

Om du spelar teater har du en publik i rummet. Du hör hur de reagerar på vad som händer på scenen och du får energi av dem. Det har du vanligen inte när du skådespelar framför kameran. Däremot har du ett filmteam som står runt omkring dig. Här gäller det som skådespelare att hålla ditt fokus!


Som filmskådespelare behöver du kunna hantera omtagningar

Om du spelar teater händer det som händer på scenen här och nu. Om någon tappar en replik får de andra försöka hjälpa till att rädda situationen. Man brukar prata om “ögonblickets konst”. Ingen föreställning är exakt som de andra. Alla är unika.


Som filmskådespelare finns möjligheten att göra omtagningar. Att hantera omtagningar kan också vara utmanande för skådespelaren. Här behöver du använda din teknik för att hitta in i samma känslomässiga ögonblick i en liten del av scenen som du tidigare hade en större uppbyggnad till.

 

Som du ser finns det många skillnader mellan filmskådespeleri och att spela teater. Även om skådespelarteknik är kärnan finns det många saker att ha i åtanke för att kunna anpassa sig till rätt medium. Det finns en del skådespelare som är BRILJANTA på scen, men som inte har nivån av äkthet för att kunna beröra oss framför kameran. Det finns också skådespelare som är BRILJANTA framför kameran, men som inte har rösttekniken och vanan att använda scenrummet för att nå fram till publiken från scenen. Och så finns det de skådespelare som kan hantera både film och scen, de som kan ställa om skådespeleriet och anpassa sig mellan de olika medierna.

Är du intresserad av att lära dig filmskådespeleri? På Elin Hilläng Studios erbjuder vi Filmskådespeleri (steg 1) och Filmskådespeleri (steg 2). Klicka dig vidare, nedan!87 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page