top of page

Vad man som filmskådespelare ska titta efter i filmer

Uppdaterat: 15 jan.


En filmskådespelare tittar igenom en filmklappa under inspelningen av en film.

Att kunna analysera skådespelarprestationer och filmiska element är en viktig färdighet för blivande skådespelare. Man kan lära sig väldigt mycket genom att analysera andra skådespelares prestationer, och även genom att se på sina egna inspelade framföranden. Genom att utveckla ditt filmiska öga kan du lära dig att uppskatta och förstå olika aspekter av skådespelares arbete och hur de påverkar berättelsen på skärmen. Du har också nytta av detta t.ex. när du tittar på dina egna selftapes innan du skickar in dem. Detta kan hjälpa dig att veta om du har gjort ett bra jobb innan du visar inspelningen för en rollsättare.


Här tar vi upp några viktiga punkter man kan ha i åtanke när man ser på film eller inspelningar av sig själv, som kan hjälpa dig att fortsätta utvecklas som skådespelare:


1. Skådespelarnas lyssnande i filmen:

En av de viktigaste aspekterna när det kommer till skådespeleri är förmågan att kunna lyssna på sina motspelare. Med lyssnande menas både att skådespelaren hör vad motspelaren säger, och vad motspelaren faktiskt menar (undertexten till repliken - vilken känsla sägs det med? På vilket sätt sägs det?) och framför allt att skådespelaren reagerar på det som motspelaren säger. Det här tränar vi mycket på när vi tränar Meisnerteknik. När du tittar på film, försök vara uppmärksam på om skådespelarna verkligen lyssnar på och tar in varandra och om deras svar är autentiska eller om det bara låter som att de rabblar repliker. Är de närvarande med sina scenpartners? Är det en äkta interaktion eller verkar det mekaniskt?


2. Kroppsspråk och närvaro:

Notera om filmskådespelarna rör sig på ett sätt som passar karaktären och får det att se naturligt ut på vita duken. Observera om skådespelarna är närvarande i sina kroppar och använder dem på ett medvetet sätt. Hur de använder sin kropp för att gestalta känslor och kommunicera med omgivningen kan ge ledtrådar om deras karaktärers inre liv och motivation. En viktig detalj att ha koll på är också om skådespelarens kroppsspråk och uttryck kanske förmedlar någonting annat än det som sägs med replikerna.


3. Energifördelning:

En skicklig filmskådespelare kan fördela energi genom hela sin kropp och inte bara begränsa den till röst och ansikte. Var uppmärksam på om skådespelarna använder sin energi på ett balanserat sätt och om den når ut genom hela deras kropp. Försök också se vart de riktar sin energi för att den ska nå ut både till motspelarna och genom kameran för att beröra tittarna. Denna punkt kanske kan låta aningen abstrakt, men när du väl fångar den i ett framträdande brukar det bli tydligt var skådespelaren riktar sin energi. Jämför med dig själv - när du är fullkomligt fokuserad på ett mål, vart riktas din energi? Hur märks det i din kropp? Låter du energin flöda fritt eller är den blockerad?


4. Användning av omgivningen och rekvisita i film:

Notera hur skådespelarna interagerar med omgivningen och använder rekvisita för att berätta historien. Kan du se skillnad på om interaktioner med omgivningen är planerade eller kanske spontana utan att ha varit inskrivna i manus? Och kan du se hur de använder sig av den "fjärde väggen" (d.v.s. sidan kameran är på - uttrycket kommer ifrån teatern där vi har tre riktiga väggar, och en "fjärde osynlig vägg" mot publiken) och skapar en illusion av att vara helt inne i den fiktiva världen?


5. Tydliga relationer mellan karaktärerna:

Undersök om skådespelarna etablerar tydliga och autentiska relationer till varandra. En relation utgår från hur den andra karaktären får din karaktär att känna och hur karaktärerna behandlar varandra. Duktiga skådespelare kan etablera relationer och hur de känner inför andra karaktärer utan att behöva förklara utförligt med repliker. När du ser på en film, kan du förstå dynamiken mellan karaktärerna och hur de påverkar varandra? Tänk på vad skådespelarna förmedlar genom det icke-verbala när de träffar en annan karaktär. Ett bra framträdande bör kunna indikera tydligt om en annan karaktär som kommer in i rummet är en person man är hemligt kär i, ett syskon, ens värsta fiende, eller en irriterande dörrförsäljare.


6. Inre liv och transparens i filmskådespeleri:

När kameran kommer närmare kan du ibland upptäcka subtila nyanser i skådespelarnas ansiktsuttryck och kroppsspråk som avslöjar deras inre liv. Försök att fånga dessa ögonblick där skådespelaren visar en djupare dimension av karaktären genom att vara transparenta, sårbara och sanningsenliga i sitt framförande av den inre känslovärlden. Använder de t.ex. andning eller pauser för att förmedla vad som pågår i deras inre? Kan du se känslorna och tankarna som pågår bara genom att se det i deras ögon?


7. Stunden före:

En scen uppstår aldrig från ett tomt vakuum. Var medveten om skådespelarnas förmåga att skapa en kontinuitet i karaktären genom att ge en känsla av att någonting precis har inträffat innan scenen börjar. Fundera över deras förberedelse för att skapa ett mentalt "moment before" som ger autenticitet och fyller scenen med historik. Undersök när en skådespelare kommer in i en scen där tittarna inte fått se vad som hänt dem innan de gör entré - vad tar de med sig in i scenen? Vad går att utläsa och på vilket sätt är det förmedlat?


8. Drivkraft genom handlingar:

Observera om skådespelarna driver sin vilja genom scenen genom olika handlingar och aktiva verb. Här vill du leta efter konkreta viljor i nuet, inga abstrakta stora viljor som inte går att uppnå i nuet. Vill karaktären ha en materiell sak, eller att en annan karaktär gör någonting för dem? Vill de övertyga, förföra, eller beskylla? Genom att titta på skådespelarens handlingar kan du bättre förstå karaktärens mål och motivation. Om du vill göra en riktig djupanalys kan du göra en övning där du ser på en film och försöker identifiera varje karaktärs vilja i de olika scenerna.


9. Vad som står på spel i scenen:

Fundera över om skådespelarna har tillräckligt mycket att kämpa för och om det finns tillräckligt mycket som står på spel. Fundera över om deras nivå av engagemang, ansträngning och vilka handlingar de väljer att utföra reflekterar nivån av vad som står på spel för dem. En stark känsla av konflikt och motivation kan höja spänningen och engagemanget hos både skådespelare och publik.


10. Vändpunkter:

Notera om det finns tydliga vändpunkter i filmscenen där karaktärernas känslor eller motivation förändras, och försök se på vilket sätt det förmedlas. Använder sig skådespelaren av pauser på rätt ställen för att förstärka berättelsen, ändrar de tempot, eller syns det bara genom deras ögon och små förändringar i ansiktsuttryck? Ibland kanske det markeras bara genom en förändring i energinivån och engagemanget. Fundera också om det är en yttre förändring som är tydlig för alla, eller om det är en inre förändring som bara påverkar karaktären i fråga.


11. Hur skådespelarna använder rösten:

Genom att verkligen lyssna kan vi undersöka hur man som skådespelare kan använda sin röst för att förmedla innehållet i replikerna och det som står mellan raderna i manuset. Fundera över hur skådespelarna använder sin röst för att kommunicera och gestalta karaktärerna. Är till exempel karaktären med högst auktoritet alltid den som pratar högst, eller har det mer att göra med hur de pratar? Kan du höra nyanser, variationer och intentioner i skådespelarnas röster, och hur påverkar det din uppfattning om dem? En utmaning med att skådespela i film och TV är att du behöver anpassa dig till kameran och mikrofonen vilket kan komma att begränsa dig när det kommer till volym. Du kan därför behöva arbeta mer på det nyanserade i rösten, som t.ex. betoningar, artikulation, tonhöjd, kadens, tempo, etc. Vi tränar på hur man kan använda rösten framför kameran under kursen Filmskådespeleri (Steg 1). Vill du läsa mer om vad som skiljer filmskådespeleri från att spela teater? Klicka här.


12. Trovärdighet i filmskådespeleri - "bra" och "dåligt" skådespeleri:

Som skådespelare inspireras man ofta av Oscarsvinnande framträdanden och fantastiska prestationer där personen på skärmen förvandlas till karaktären på ett sätt som får publiken att tro på allt som händer och allt de säger. Fundera på varför det fungerar och bryt ner framträdandet för dig själv - vilka verktyg använder de? Vad gör de rent konkret? varför är det "bra"? Kom ihåg att det också kan vara nyttigt att se skådespelare som gör ett mindre bra jobb och fundera på varför det inte fungerar - vilka verktyg skulle behöva vässas? Vad saknas? Vad gör de rent konkret? Varför håller det inte hela vägen?

 

Så nästa gång du sätter dig ner för att titta på en film, var inte bara en passiv åskådare, utan försök vara en aktiv observatör som kan identifiera och uppskatta skådespelarnas arbete och de kreativa val som görs i berättandet (ibland kan man dock behöva se filmen två gången - en gång som ren publik för att uppskatta filmen, och en gång med sitt analyserande skådespelaröga).


Vill du utvecklas som skådespelare och ta din karriär till nästa nivå? Vi håller kurser i Uppsala i Filmskådespeleri, Meisnerteknik och Selftapes och auditionteknik, samt individuella coachningar som kan bokas antingen på plats i Uppsala eller på distans via videosamtal. Klicka här för att läsa mer om våra kurser eller klicka här för bokning.


31 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page